z-Kitap Nedir?

z-Kitap Nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevap, basılı halde üretilen kitapların, görsel, ses, video, aktivite gibi araçlarla zenginleştirilerek öğrenme deneyiminin artırılmasını sağlayan yazılımlardır. Bu kapsamdaki yazılımlar online(çevrimiçi) veya offline(çevrimdışı) olarak hazırlanmaktadır.

z-Kitap Nedir

z-Kitap Nedir

z-Kitap bir başka adıyla da Zenginleştirilmiş Kitap, basılı halde bulunan ders kitaplarının, soru bankalarının, ünite kitapçıklarının video, ses, görsel, bağlantı, aktivite  gibi zenginleştirme araçlarıyla çeşitlendirilmesidir.

Özellikle 2000’li yılların başlarında internetin hayatımıza girmesiyle birlikte iş, eğitim, ticaret, bankacılık gibi birçok sektörde dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Bahsettiğimiz dijital dönüşümden tabi ki eğitim sistemi de etkilenmiştir. Eğitim materyalleri ölçeğinde de, basılı materyaller internetin sağladığı faydalardan etkilenerek dijital dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreç günümüzde de devam etmektedir. Özellikle 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Fatih Projesi kapsamında her öğretmen ve öğrenciye birer tablet bilgisayar ve her sınıfta Etkileşimli Tahta (Akıllı Tahta) sağlanması hedeflenmiştir. Proje ile teknoloji eğitimde kullanılarak gelecekte bilgi toplumu oluşturmak ve aynı zamanda da teknolojiyi eğitimde kullanarak fırsat eşitliğini sağlamaktır. Süreç içerisinde 2012 yılından itibaren de sınıf ortamlarında akıllı tahtalar kullanılmaya başlanmıştır.

Akıllı tahtalar ile birlikte basılı ders kitapları da dijital dönüşümden geçerek akıllı tahtalarda yerini almaya başlamıştır. Bu kapsamda z-Kitap kavramı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla da z-kitap nedir sorunusun cevabı da önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda kitaplar görsel, ses, video, bağlantı ile birlikte zenginleştirilmeye başlanmıştır. Bir başka anlatımlı ders kitapları basılı olarak öğrencilerin sırasının üstünde yer alırken, aynı zamanda akıllı tahta ekranlarında aynı kitap görünmektedir. Bu kapsamda z-Kitap nedir sorusunun bir kısmı cevaplanmış olacaktır.

Kitapların zenginleştirme araçları ile ilgili olarak şu anda birçok format desteklenmektedir. Bu doğrultuda şimdiye kadar üretilmiş olan eğitim içerikleri z-kitap’larda kullanılacaktır. Dolayısıyla bu durumda z-kitap nedir sorusunu cevaplarken aynı zamanda da içeriğin geri dönüşümü diye bir kavramda ortaya çıkmıştır. Yani 2000’li yıllardan itibaren üretilen içerikler z-Kitaplara entegre edilerek içeriğin geri dönüşümü de sağlanmış olacaktır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi z-Kitap Nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevap, basılı halde üretilen kitapların, görsel, ses, video, aktivite gibi araçlarla zenginleştirilerek öğrenme deneyiminin artırılmasını sağlayan yazılımlardır. Bu kapsamdaki yazılımlar online(çevrimiçi) veya offline(çevrimdışı) olarak hazırlanmaktadır. Offline çevrimdışı z-Kitaplar internetten indirilerek veya Usb belleklerle dağıtımı gerçekleşmektedir. Bu anlamda offline çevrimdışı z-Kitapların öğretmen veya öğrencilere ulaştırılması biraz zaman alabilmektedir. Ayrıca çevrimdışı z-Kitaplar güncellenememektedir. Daha doğru bir ifadeyle çevrimdışı z-kitap kullanıcıya ulaştıktan sonra tekrar güncellendiğinde kullanıcı bir kez daha bu dosyayı edinmelidir. En ufak bir güncelleme bu süreç yine devam edecektir.

Z-Kitap nedir diye sorduğumuzda, Online çevrimiçi z-kitaplara değinmek gerekmektedir. Online z-kitaplar web üzerinden veya kurulum yapılarak yayınlanan z-kitaplardır. Online z-kitapların dağıtımı son derece kolaydır. Sadece web sitesinin adresini bilen herkes z-kitaba ulaşabilir. Ayrıca da kullanıcı girişi de eklenerek z-kitaplar daha küçük bir gruba yayınlanabilir. Bir diğer özelliği de güncellemeler anında ulaştırılarak kullanıcıların son z-kitap versiyonunu edinmeleri sağlanabilir. Z-Kitap Nedir sorusunu cevaplarken yukarıda bahsettiğimiz kavramlara da değinmek gerekmektedir.