Indivikurumsal Nedir?

IndiviKurumsal, Kurumsal eğitimleriniz için özelleştirilmiş bulut tabanlı zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamıdır.

Şimdiye kadar ki kurum içi eğitimlerinizi bir düşünün. Sunum araçlarıyla hazırlanan, offline olarak çalışan, geliştirilmeye kısıtlı içerikler. IndiviKurumsal ile eğitimleriniz her an güncellenebilir, video, ses, resim, çizim araçlarıyla zenginleşen bir yapıya dönüşür.

Basılı olarak tasarlanmış eğitim içerikleri IndiviKurumsal ile dijital ortama aktarılarak, eğitim alan kişilerin bireysel olarak ilerlemelerine duyarlı bir yapıya kavuşacaktır.

Indivibook Kurumsal