Soru Bankası Programı

Soru bankası, içerisinde binlerce sorunun belirlenen kriterler çerçevesinde kategorilendirilerek kazanımlara göre ayrıldığı uygulamalardır. Indivibook Soru Bankasında sorular Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu kazanım kriterlerine uyumlu olacak şekilde sınıflandırılmaktadır.

Soru Bankası Programı

Soru bankası, içerisinde binlerce sorunun belirlenen kriterler çerçevesinde kategorilendirilerek kazanımlara göre ayrıldığı uygulamalardır. En önemli özelliği sorular rastgele olarak sistem içerisinde bulunmaz. Sorular, kolaylık-zorluk, yeni nesil olma durumu, Bloom taksonomisine göre yeri, kalitesi, soru kökünün olumlu veya olumsuz olma durumu, resimli-tablo vb. içermesi gibi birçok kritere göre sınıflandırılmıştır. Bu sayede soru bankasından faydalanmak isteyen öğretmenler, öğrenciler veliler istedikleri tiplerdeki sorulara ulaşabilmektedir.

Indivibook ile hazırlanan soru bankası sistemi sayesinde yayınevlerinin sahip olduğu sorular sınıflandırılarak, hangi kazanımdan kaç tane soruya sahip olduklarını görebilmektedirler. Indivibook Soru Bankasında sorular Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu kazanım kriterlerine uyumlu olacak şekilde sınıflandırılmaktadır. Indivibook kazanım altyapısı sisteminde sorular sınıflandırılırken ünite, konu, kazanım veya alt kazanım düzeyine kadar işaretlenebilmektedir. Hatta bazı derslerde bulunan 5. Düzey kazanıma kadar sorular sınıflandırılabilmektedir.

Soru Bankası Yazılımı sayesinde yayınevleri sorularını sınıflandırdıktan sonra öğretmenler test hazırlarken istedikleri kazanım düzeyinde, sınıfların seviyelerine uygun şekilde test hazırlayabileceklerdir. Bu sayede yayınevleri ellerinde bulunan soruları isterlerse öğretmenlerin kullanımına açarak dilerlerse ücret karşılığında soru bankasından faydalanmalarını sağlayabileceklerdir. Öğretmenlerin en önemli ihtiyaçları da Soru Bankası Programı sayesinde sınıf düzeyine uygun istenen kazanımlara göre test oluşturma ihtiyaçlarıdır. Örnek vermek gerekirse Soru Bankası 5. Sınıf seviyesine uygun test hazırlamak isteyen bir öğretmen sisteme kayıt olarak test hazırlayabilmektedir. İsterse optik form eklenerek hazırlanacak mobil uygulama ile cevapları otomatik olarak da okuyabileceklerdir. Hatta bir sonraki seviyesi de sorular kazanım seviyesine göre sınıflandırıldığı için öğrencilerin cevapları kazanımlara göre rapor alınabilecektir.

Soru Bankası Programı öğrenciler içinde önemli ihtiyaçlardan birisidir. Öğrenciler soru çözerken özellikle yapamadıkları soruların hangi kazanımın eksikliğinden kaynaklandığını bilmek istemektedirler. Bu sayede ilgili kazanıma yönelik konu tekrarı yaparak, daha fazla soru çözerek ilgili kazanıma yönelik çalışmalarını yapabilecektir. Ancak burada önemli bir nokta soru bankası kitapları genel olarak hazırlanmaktadır. Soru Bankası Programı sayesinde öğrenci eksik olduğu kazanıma yönelik kolay, orta veya zor seviyede soruya ulaşabilecektir. Hatta soru videoları hazırlanmışsa eğer ilgili soruların çözüm videolarına ulaşabileceklerdir.

Soru Bankası Yazılımı mobil uygulamamız ile entegre olacak şekilde çalışmaktadır. Indivibook yazılımlarının en önemli özelliği tüm uygulamaların birbirleriyle uyum içerisinde çalışabilmedir. Örnek vermek gerekirse z-Kitap için hazırlanan bir kitabın soruları istenirse soru bankasına otomatik olarak aktarılabilecektir. İstenirse soruların video çözümleri için hazırlanan uygulama sayesinde soruların video kayıtları alınabilecektir. Hatta sorular IndiviQ uygulaması ile belirlenen kriterlere ve kazanımlara göre sınıflandırılabilmektedir.

Yayınevlerinin ihtiyacı olan Soru Bankası Programı bulut altyapısına sahiptir. Tamamen web tabanlı olarak çalışmaktadır. Özellikle soruların sınıflandırılması amacıyla soruların kesilmesi işlemi de Indivibook yapay zeka sistemi ile yapılmaktadır. Bu sayede yayınevlerinin ihtiyacı olan Soru Bankası Programı Indivibook tarafından uçtan ucu çözümlerimiz sayesinde karşılanabilmektedir.

Bize Ulaşabilirsiniz