Etkileşimli Kitap

Etkileşimli kitap dijital ortamda hazırlanan kitapların kullanıcı ile interaktif bir şekilde etkileşime geçtikleri, kitap içerisinde yer alan ses, görsel, animasyon, video vb. interaktif içeriklerin birbirleri ile veya kullanıcı ile etkileşim içerisinde olduğu bir ortam aklımıza gelmelidir. Etkileşimli Kitap

Etkileşimli Kitap

Etkileşimli kitap dijital ortamda hazırlanan kitapların kullanıcı ile interaktif bir şekilde etkileşime geçtikleri, kitap içerisinde yer alan ses, görsel, animasyon, video vb. interaktif içeriklerin birbirleri ile veya kullanıcı ile etkileşim içerisinde olduğu bir ortam aklımıza gelmelidir. Dolayısıyla Etkileşimli kitaplar normal kitapların sahip olduğu tek yönlü ve sınırlı bir iletişim kanalından ayrı olarak, çok yönlü ve zengin bir iletişime sahiptir. Etkileşimli kitap özellikle uzaktan eğitimin vazgeçilmez olduğu günümüzde etkinliğini giderek artırmıştır. Etkileşimli Kitaplara kimi zaman İnteraktif kitap da denmektedir. Dolayısıyla da fonksiyonel açıdan düşünüldüğünde de interaktif kitap olarak da aklımıza gelebilir.

MEB Etkileşimli Kitap

Etkileşimli ders kitapları, özellikle 2000’li yıllardan itibaren eğitim süreçlerinde yer almaya başlamıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle kitapseverler bakımından da desteklenerek ciddi anlamda ilerlemeler yaşanmıştır. İlk başlarda kitaplar sadece internet ortamına aktarılarak sadece dijitalleştirilmeye başlanmıştı. Ancak sonrasında zengin içerik araçlarıyla ders kitaplarının aynı platformda buluşturulmasıyla etkileşimli kitaplar gündeme gelmiştir. İnteraktif kitaplar özellikle ders kitaplarının öğreticilik düzeylerinin artması adına da önemli bir yere sahiptir. Günümüzde eğitim gören ve z-kuşağı olarak tabir edilen öğrencilerin birbirinden farklı olarak öğrenme süreçleri bulunmaktadır. Özellikle de bilimsel anlamda yapılan çalışmalarla birlikte birbirinden farklı öğrenme tiplerinin olduğu da kanıtlanmıştır. Etkileşimli ders kitapları da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde bulundurduğu görsel, ses, video, yazı, animasyon, interaktif içerikler gibi birçok zenginleştirme araçlarıyla birbirinden farklı öğrenme deneyimine sahip bireylere hitap etmesi açısından interaktif kitaplar önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda da etkileşimli ders kitapları MEB tarafından da desteklenmektedir. Belki de yakın bir gelecekte basılı ders kitapları yerini zamanla etkileşimli kitaplara bırakacaktır.
Etkileşimli Kitapların yararlarına baktığımız zaman bir çok kesim tarafından incelenebilir. Kullanıcılar bakımından düşünüldüğü zaman, hem daha ucuz, hem de her an yanında olması açısından avantajlıdır. Ayrıca sadece yazı değil yukarıda bahsettiğimiz içeriklere de ulaşabilmektedir. Hatta onlarca içerik açısından kendisine en uygun içeriği seçerek öğrenme deneyimini artırabilmektedir. Yazarlar açısından düşündüğümüzde de özellikle geribildirim, anında düzenleme, yayınlama açısından oldukça avantajlıdır. Bir diğer kesim olan Yayınevleri açısından da üretiminin hızlı olması, maliyet risklerinin düşmesi, dağıtımının kolay olması olarak sayılabilir.

EBA Etkileşimli Kitap

Yukarıda bahsettiğimiz yararlardan sonra EBA etkileşimli ders kitapları da bir çok anlamda öğrenciler açısından yararlı olmaktadır. Öğrenciler çok kolay ve hızlı bir şekilde etkileşimli kitaplara ulaşabilmektedir. EBA etkileşimli ders kitapları sayesinde öğrenciler sadece bir kitapla değil, ilgili dersle ilgili birçok kitaba çok hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Dolayısıyla da MEB etkileşimli kitap ile günümüz teknolojisine uyum sağlama bakımından önemli bir adım atmıştır. MEB EBA etkileşimli ders kitap ile öğrenciler istedikleri alanda kitaplara ulaşabilmektedir.
Indivibook olarak bizler de ders kitaplarınızı etkileşimli ders kitabı haline getirecek yazılımı üreterek dijital dünyada yerinizi almanızı sağlamaktayız.

Sizler de Etkileşimli ders kitabı oluşturmak isterseniz Indivibook yazılımını tercih ederek dijital dünyada ki yerinizi alabilirsiniz.